Sklep internetowy z odzieżą damską

Regulamin sklepu


Przebywając na stronie i robiąc zakupy on-line akceptujesz niniejszym regulamin

1. Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu internetowego wwww.sistersstore.pl jest firma

Sisters Store Sp. z o.o.

ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa
Nip: 525-267-28-07

2. Konto

 1. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
 2. Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta.
 3. Plusem posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.

3. Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym:
  a) założenie konta z loginem i hasłem
  b) złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta.
  W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
 2. Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.
 3. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 4. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 5. Sklep www.sistersstore.pl nie posiada innych ukrytych kosztów.
 6. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.
 7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do nie łączenia kilku zamówień.

4. Warunki płatności

 1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki. Koszt takiej wysyłki przy wyborze Kuriera UPS to 25,00 zł.
 2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Koszt takiej wysyłki przy wyborze Kuriera to 15,00 zł.

5. Termin płatności

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem lub gotówką przy odbiorze osobistym Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie / odbiorze zamówienia.

6. Wysyłka zamówienia

 1. W przypadku wyboru płatności za pobraniem wysyłka następuje w ciągu 1-4 dni licząc dni robocze.
 2. W przypadku wyboru płatności przelewem, kartą płatniczą lub płatności PayU wysyłka następuje po uznaniu wpłaty na rachunek bankowy.

7. Dostawa zamówienia

 1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju wg cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.
 3. Jest możliwości odbioru osobistego (Warszawa, ul. Pokorna), ale tylko i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu daty i godziny odbioru.
 4. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-4 dni robocze (zgodnie z umową z firmą kurierską).
 5. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

8. Wymiana towaru

 1. Wszelkie wymiany należy składać poprzez wypełnienie formularza wymiany, który dołączony jest do każdej przesyłki.
 2. Wymieniany towar należy wysłać w oryginalnym opakowaniu (pudełku), odpowiednio go zabezpieczyć przed uszkodzniami i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nienaruszonym na adres podany w formularzu (Warszawa).
 3. Wymieniany towar nie może nosić śladów użytkowania i musi posiadać oryginalne metki.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do wymiany w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 5. Podstawą do wszczęcia procedury wymiany jest prawidłowo wypełniony formularz wymiany. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
 7. W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od momentu odbioru przesyłki od listonosza / kuriera.

9. Zwrot towaru (Prawo odstąpienia od umowy)

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć poprzez wypełnienie formularza zwrotu, który dołączony jest do każdej przesyłki.
 2. Zwracany towar należy wysłać w oryginalnym opakowaniu (pudełku), odpowiednio go zabezpieczyć przed uszkodzniami i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nienaruszonym na adres podany w formularzu (Warszawa).
 3. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania i musi posiadać oryginalne metki.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwracanego towaru oraz poprawnie wypełnionego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy (formularza zwrotu), zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, bez kosztów dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta podany w formularzu zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
 5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
 3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

11. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Objaśnienie:

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
 4. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą.
 5. KONTO – Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. SPRZEDAWCA– SISTERS STORE SP. Z O.O., uk. Złota 7/18, 00-019 Warszawa, NIP: 525-267-28-07 , Regon 365199042
 9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.